Izglītība

1983. gadā pabeigusi Rīgas Medicīnas institūtu
Sertificēta kardioloģe
Sertificēta interniste
Sertificēta ģimenes ārste

Specialitāte:
Ārste - kardioloģe
Interniste
Ģimenes ārste