Pakalpojumi un cenas


Vizītes pie daktera


Reģistrēto pacientu vizīte pie ārsta - 1.42 €
Nereģistrēto pacientu ambulatorais apmeklējums - 15.00 €
Mājas vizīte - 15.00 €, pacientiem pēc 80 gadiem - 2.85 €
Mājas vizīte pie hron. pacientiem ar gripu epidēmijas laikā - 2.85 €

Kardiologa pirmreizēja pieņemšana - 20.00 €
Kardiologa pirmreizēja pieņemšana ar EKG - 25.00 €
Kardiologa atkārtota pieņemšana - 15.00 €


Izmeklējumi


Elektrokardiogramma - 1.42 €
Elektrokardiogramma ar pierakstu un atšifrējumu - 5.00 €


Šļirces, adatas un citi ai kā sāp


Injekcija muskulī - 1.00 €, mājas apstākļos - 2.50 €
Injekcija vēnā - 3.00 €, mājas apstākļos - 4.00 €
Intravenozas sistēmas uzlikšana - 4.00 €, mājas apstākļos - 6.00 €

Asins noņemšana analīzēm - 1.50 €, mājas apstākļos - 2.50 €

Vakcinācija pret ērču encefalītu - 30.00 €
Vakcinācija pret gripu VAXYGRIP - 8.00 €


Izziņas


Izziņas izsniegšana nesaistīta ar primāro veselības aprūpi - 2.50 €
Sanitārās grāmatiņas noformēšana -5.00 €
Šoferu  komisija - 20.00 €
DEAK noformēšana -10.00 EUR