Pakalpojumi un cenas


Vizītes pie daktera


Pirmreizēja pieņemšana (bez EKG) - 20.00 €
Atkārtota pieņemšana - 15.00 €


Izmeklējumi


Elektrokardiogramma - 1.50 €
Elektrokardiogramma ar pierakstu un atšifrējumu - 5.00 €